ШАГАА

будуу айында Чадаананын №1 школазында хемчеглер

Шагаа таварыштыр школага Устуу-Хурээден  Эртине башкыны чалап алгаш, улуг номну номчуткан

Тыва хевим чоргааралым!

Закрыть меню

Меню сайта